Eristalinae

Anasimyia Arctophila Blera
Brachyopa Brachypapoides Brachypalpus
Caliprobola Ceriana
Chalcosyrphus Cheilosia
Copestylum Criorhina
Lejogaster Lejops
Mallota Melanogaster
Milesia Myolepta
Neoascia Orthonerva
Platynocaetus Pocota
Portevinia Psilota Rhingia
Riponnensia Sericomyia Sphegina
Sphiximorpha
Temnostoma Tropidia
Xylota