Encyrtidae

Achalcerinys Adelencyrtus Ageniaspis
Aglyptus Agromyzaphagus Anagyrus
Anomalicornia Anthemus Anusia
Aphycoides Aphycus Arrhenophagus
Avetianella Baeocharis
Blastothrix Bothriothorax Callipteroma
Ceballosia Cerapterocerus Cerchysiella
Cheiloneurus Coccidencyrtus
Comperiella Copidosoma Cowperia
Dicarnosis Dinocarsiella Dinocarsis
Discodes Diversinervus Dusmetia
Echthroplexiella Echthroplexis Ectroma
Encyrtus Epitetracnemus Ericydnus
Eugahania Eusemion Euzkadiella
Ginsiana Gyranusoidea Habrolepis
Helegonatopus Hofferencyrtus Homalotyloidea
Homalotylus Hoplopsis Ilicia
Isodromus Ixodiphagus Lakshaphagus
Lamennaisia Leiocyrtus Leptomastidea
Leptomastix Lyka Mahencyrtus
Mayridia Metanotalia Metaphaenodiscus
Metaphycus Metapsyllaephagus Microterys
Mira Monodiscodes