Cydia Hübner, 1825

adenocarpi amplana blackmoreana
conicolana coniferana cosmophorana
duplicana fagiglandana gilviciliana
ilipulana interscindana intexta
microgrammana nigricana oxytropidis
servillana splendana
strigulatana strobilella succedana
ulicetana vallesiaca