Epinotia Hübner, 1825

abbreviana brunnichana cedricida
dalmatana demarniana festivana
fraternana immundana nanana
nemorivaga nisella obraztsovi
ramella rubiginosana solandriana
subocellana subsequana tenerana
tetraquetrana